20/12/2017. 1r i 2n

2017-2018
Els nens i les nenes de l'Escola Llebetx per primera vegada a Barçakids.