El futbol és un esport per a tots i totes

La Valèria és una nena a qui li agrada jugar a futbol, però a la seva vila no hi ha ni equip de noies ni mixt, tot i així sempre que pot hi juga. Ella reivindica que el futbol és un esport tant per a nois com per a noies.

Mitjançant aquest vídeo del concurs Reporters amb Valors, amb els vostres alumnes podreu identificar, analitzar i fer que prenguin consciència sobre la igualtat entre nens i nenes en situacions d’esport, les quals també es poden extrapolar a altres situacions. 

Entre els objectius principals de l'activitat hi ha conèixer el significat dels valors de la igualtat i el respecte per raó de gènere, així com identificar i valorar el valor de la igualtat, a través de la problemàtica que té la protagonista de la història en l’àmbit esportiu.

Els nens i nenes també aprendran a rebutjar els estereotips i prejudicis, així com les situacions d’injustícia i discriminació per raó de gènere. 

Aquests són els recursos més vistos...