El mural dels valors

Aquesta és una activitat plàstica orientada a simbolitzar els aprenentatges adquirits i la feina feta sobre els valors. Es tracta d’elaborar un mural col·lectiu, que es penjarà a la classe o al passadís, per recordar els aspectes bàsics i la importància dels valors.

Entre els objectius d'aquesta activitats hi ha comprendre el significat dels valors, com a elements democràtics que ajuden a la convivència, i identificar valors concrets: esforç, respecte, treball en equip, humilitat i ambició, en diferents situacions del dia a dia de l’infant.

La manualitat també afavorirà l’expressió artística (plàstica) de l’alumnat, i els farà valorar i respectar el fet artístic propi i el dels altres, entenent que és una manera de  comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i les peculiaritats de cadascú.

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...