El nostre pictograma olímpic

Amb aquest treball plàstic l’alumnat podrà descobrir els signes gràfics que s’utilitzen en els Jocs Olímpics i com aquests són base d’una comunicació universal.

Entre els objectius de la manualitat hi ha conèixer les manifestacions artístiques que sorgeixen al voltant dels Jocs Olímpics, valorar-les i entendre-les com a part de la diversitat cultural.

Els alumnes també ahuran d'identificar diferents estils i tècniques emprades en la creació dels pictogrames, a través de la comparació d’aquests elements en edicions diferents dels Jocs Olímpics, igual que identificar els pictogrames com a símbols que permeten una comunicació universal.

També posaran en pràctica la valoració i consideració cap al fet artístic dels companys.

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...