El treball de Roald Dahl

El treball de Roald Dahl planteja un dilema moral entorn del valor del treball en equip i el respecte vers els companys a l’hora de fer un treball i com afrontar les pròpies responsabilitats.

Un dilema moral és una narració breu en la qual es planteja una situació problemàtica que té diferents solucions possibles però que entren en controvèrsia les unes amb les altres, per la qual cosa sorgeix el conflicte de valors. La dificultat d’escollir una solució obliga a fer un raonament moral sobre els valors que es treballen, i exigeix una reflexió i una anàlisi dels valors propis de l’alumnat.

És gràcies a la discussió del dilema amb altres companys de classe i/o amb el propi mestre, que l’infant anirà desenvolupant el seu judici moral.

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...