Els capitans de l'equip de futbol

Els capitans de l’equip de futbol és una activitat que treballa el valor del pluralisme a través d’un dilema moral, en una situació propera a l’infant, com és escollir entre els companys de classe per fer dos equips, a l’hora del pati.

Un dilema moral és una narració breu en la qual es planteja una situació problemàtica que té diferents solucions possibles però que entren en controvèrsia les unes amb les altres, per la qual cosa sorgeix el conflicte de valors. La dificultat d’escollir una solució obliga a fer un raonament moral sobre els valors que es treballen, i exigeix una reflexió i una anàlisi dels valors propis de l’alumnat.

És gràcies a la discussió del dilema amb altres companys de classe i/o amb el propi mestre, que l’infant anirà desenvolupant el seu judici moral.

Activitats per fer a l'aula. Dilema moral. Dilemes morals. Barçakids. Educació en valors.

Aquests són els recursos més vistos...