En Nelson, el nou company

Aquest recurs en forma de dilema moral parla sobre el valor de la solidaritat i la companyonia quan un nen o nena arriba a l’escola a meitat de curs. 

Un dilema moral és una narració breu en la qual es planteja una situació problemàtica que té diferents solucions possibles però que entren en controvèrsia les unes amb les altres, per la qual cosa sorgeix el conflicte de valors. La dificultat d’escollir una solució obliga a fer un raonament moral sobre els valors que es treballen, i exigeix una reflexió i una anàlisi dels valors propis de l’alumnat.

És gràcies a la discussió del dilema amb altres companys de classe i/o amb el propi mestre, que l’infant anirà desenvolupant el seu judici moral.

“En Nelson, el nou company”, és una activitat en forma de dilema moral que parla sobre el valor de la solidaritat i la companyonia quan un nen arriba a l’escola a meitat de curs.

Aquests són els recursos més vistos...