La corda per dins

La corda per dins és una activitat lúdica per treballar el valor del treball en equip i fomentar el treball cooperatiu i la solidaritat entre l’alumnat.

L’objectiu de l’activitat és que els membres de l’equip estiguin units, al més ràpid possible, per una corda que els passarà per dins de la samarreta. 

A la vegada, també es desenvolupa el sentiment de pertinença a un grup, per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa, i resoldre els conflictes que puguin sorgir en l’activitat mitjançant el diàleg, per tal d’aconseguir fer passar la corda per dins de la roba de tots els membres del grup.

 

 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...