La disfressa de la classe

La disfressa de la classe és una activitat en forma de dilema moral al voltant del valor de l’autoestima. S’ha descollir la disfressa de la classe, i no sempre s’està d’acord amb les opinions dels companys. 

Un dilema moral és una narració breu en la qual es planteja una situació problemàtica que té diferents solucions possibles però que entren en controvèrsia les unes amb les altres, per la qual cosa sorgeix el conflicte de valors. La dificultat d’escollir una solució obliga a fer un raonament moral sobre els valors que es treballen, i exigeix una reflexió i una anàlisi dels valors propis de l’alumnat.

És gràcies a la discussió del dilema amb altres companys de classe i/o amb el propi mestre, que l’infant anirà desenvolupant el seu judici moral.

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...