La fotografia

Aquesta activitat proposa un joc d’atenció, esforç i coordinació de tot un grup que ha d’atendre les indicacions del tutor i, amb la retentiva i l’atenció com a claus, endevinar el canvi en la fotografia.

Els objectius del joc són entendre i valorar l’esforç com a actitud vital necessària per arribar a les fites personals i socials que permeten gaudir d’una vida més plena.

També identificar i relacionar els valors, actituds i competències associats a l’esforç, com ara la motivació, la constància, la perseverança, etc., a fi de poder-los aplicar a l’activitat “La fotografia”, però també a altres situacions de la vida quotidiana.

A la vegada també permet explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions, emocions i idees, i fomentar la creativitat dels alumnes tot reforçant la seva memòria.

 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...