La lluita conjunta dels nens pel parc

Aquest àudio us permetrà treballar amb el vostre alumnat els beneficis que comporta el treball en equip i tot el que es pot arribar a aconseguir si s’uneixen totes les forces per assolir un objectiu comú. Aquesta és la història d’uns nens de la ciutat de Caracas que van fer mans i mànigues per aconseguir un parc on poder jugar sense perill i amb tota tranquil·litat.

Entre els objectius principals de l'activitat hi ha reconèixer, mitjançant la història de l’àudio, la importància del valor del treball en equip i de tots els valors associats, com la col·laboració, la constància i l’esperit de superació per aconseguir els objectius marcats.

A la vegada, l'alumnat haurà d'identificar i prendre consciència de les conseqüències del creixement urbà descontrolat, la globalització i la construcció massiva, ja que repercuteixen negativament sobre els ciutadans amb menys recursos, i de les pèrdues d’espais i de recursos que comporta al nucli de la societat més humil.

Els nens i nenes també hauran de valorar les accions dutes a terme pel conjunt d’infants de la ciutat de Caracas per reivindicar col·lectivament els seus drets i reconèixer tots els esforços conjunts per aconseguir un espai adient per al seu oci i entreteniment, del qual se’ls havia privat de manera injusta i poc democràtica. 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...