La narració premiada

La narració premiada és un dilema moral gràcies al qual es posa en pràctica el valor de la humilitat, entesa com el reconeixement de les pròpies virtuts sense presumir-ne, i la valoració de les virtuts dels altres.

Un dilema moral és una narració breu en la qual es planteja una situació problemàtica que té diferents solucions possibles però que entren en controvèrsia les unes amb les altres, per la qual cosa sorgeix el conflicte de valors. La dificultat d’escollir una solució obliga a fer un raonament moral sobre els valors que es treballen, i exigeix una reflexió i una anàlisi dels valors propis de l’alumnat. 

És gràcies a la discussió del dilema amb altres companys de classe i/o amb el propi mestre, que l’infant anirà desenvolupant el seu judici moral.

 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...