La nostra classe

La nostra classe és una activitat en forma de dilema moral al voltant del valor de la col·laboració i la seva pràctica en accions de la vida quotidiana de l’infant, com és decorar la classe per fer-la més bonica.

Un dilema moral és una narració breu en la qual es planteja una situació problemàtica que té diferents solucions possibles però que entren en controvèrsia les unes amb les altres, per la qual cosa sorgeix el conflicte de valors. La dificultat d’escollir una solució obliga a fer un raonament moral sobre els valors que es treballen, i exigeix una reflexió i una anàlisi dels valors propis de l’alumnat.

És gràcies a la discussió del dilema amb altres companys de classe i/o amb el propi mestre, que l’infant anirà desenvolupant el seu judici moral.

Activitats per a docents. Educació en valors. Barçakids. Dilema moral. Dilemes morals.

Aquests són els recursos més vistos...