La nostra mascota

La nostra mascota és un taller de manualitats en què per mitjà de la creació i la construcció d’una mascota individual i una de col·lectiva, els nens i nenes reconeixen la responsabilitat que cal tenir amb si mateixos i amb els altres per assolir un objectiu.

L'objectiu de l'activitat és entendre què implica el valor de la responsabilitat per tal d’acceptar les conseqüències dels actes realitzats i tenir consciència que els passos que cal seguir per aconseguir una fita sovint demanen disciplina, rigor i presa de decisions.

A la vegada, nens i nenes poden identificar i relacionar els valors, actituds i competències associades a la responsabilitat, com ara la disciplina, el civisme, la companyonia, etc., a fi de poder-les aplicar en les situacions de la vida quotidiana per afavorir la convivència i la relació entre les persones.

Podreu dissenyar i crear la mascota del programa Barçakids mitjançant uns patrons preestablerts, i prendre consciència de les responsabilitats que implica tenir cura d’algú.

 

 

 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...