La rotllana del respecte

La rotllana del respecte és un joc curt molt interessant per poder treballar d’una manera ben clara i precisa el valor del respecte. També convida a posar en pràctica valors com la cohesió de grup i el treball en equip. Si es vol formar part de la rotllana del respecte només es pot fer d’una manera: demanant si us plau.

L'objectiu és participar en activitats físiques en les quals es comparteixin projectes i s’estableixin relacions de cooperació per assolir objectius comuns, per mitjà de la participació solidària, sense discriminació, tolerant, responsable i respectuosa, i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.

Alhora, es desenvolupa la comunicació intergrupal entre tots els alumnes en diverses situacions en què es requereix una bona cohesió de grup.

 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...