Ruby Bridges, la primera nena negra dins del món dels blancs

A través de l’escolta d’aquesta narració verídica podreu treballar amb el vostre alumnat valors com la igualtat entre les persones i el pluralisme.

S’explica la història d’una nena afroamericana que, després de molts esforços dels seus pares, va aconseguir anar a una escola que fins aleshores només era per a blancs.

Els objectius d'aprenentatge de l'activitat són reconèixer, mitjançant una història verídica, què vol dir diferència, igualtat i equitat, i sentir la diversitat (social, cultural, de gènere i d’orientació afectiva) com un fet enriquidor de la convivència.

També identificar, analitzar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació per raó de gènere, origen o creences que existien en la societat americana del segle XIX, però també en altres llocs.

Així mateix, l'alumnat aprendrà a valorar l’esforç de les persones com la Ruby per eradicar les situacions d’injustícia i discriminació.

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...