Som iguals, som diferents!

És una activitat pensada per treballar el respecte, el pluralisme i la diversitat a l’aula. Es tracta d’un taller lúdic en què es comparen les diferències entre els alumnes de la classe i s’elabora un mapa artístic per expressar aquestes diferències de forma gràfica i creativa.

Entre els principals objectius de l'activitat hi ha comprendre i reconèixer els valors de la diversitat i el pluralisme com a elements democràtics i de respecte que ajuden a viure la realitat existent a l’aula, però també la de l’entorn més immediat.

Els nens i nenes també podran identificar el pluralisme existent en l’entorn més immediat, l’aula, per tal de ser conscients de la diversitat i, alhora, de la igualtat que els uneix (nens d’una mateixa aula, de la mateixa  edat, etc.) mitjançant un treball plàstic lúdic.

A la vegada, entendran i s'adonaran que les diferències en les característiques individuals ajuden a millorar el  rendiment col·lectiu, que les diferències sumen, tot respectant les característiques de cadascú.

 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...