Tipografies per a docents

De tipografies n’hi ha tantes que a vegades no sabem quina és la més adequada per a cada cas i els dubtes fan que acabem escollint la predeterminada del nostre processador de text... Però és sempre la millor opció?

En aquest recurs educatiu us donarem uns quants consells sobre les tipografies més utilitzades, tant per paper com pel vostre blog o web i quan fer-les servir i per a què.

 

RECOMANACIÓ BARÇAKIDS:

El més important:

La primera cosa que hem de tenir en compte a l'hora d'escollir un tipus de lletra o un altre, és si el document ha de ser imprès o visionat en pantalla.

En el cas que hagi de ser imprès, recomanem les anomenades serif, que són aquelles que tenen petites decoracions al final dels traços dels caràcters, com la Times New Roman, la Garamond o la Georgia. Aquestes petites línies fan que, quan és imprès, el text s'assembli més a la lletra lligada i en facilita la lectura.

En canvi, si ha de ser llegit en pantalla, són millors les sans-serif (o de pal sec), com l’Arial, l’Helvetica o la Calibri.

Pel que fa a les tipografies per pantalla, ara fa un temps que compteu amb l'ajuda de Google Fonts. Aquest és un servei gratuït amb el qual pots triar d'entre una immensa col·lecció de fonts web. Ara mateix posseeix més de 600 tipografies diferents de tots els tipus: serif, sans serif, cal·ligràfiques… Un respositori on escollir la font més apropiada per al vostre web o blog i que de ben segur us ajudarà molt a donar-li un toc únic.

Altres aspectes a tenir en compte:

Les tipografies també poden ser, o no, monospace, és a dir, aquelles fonts en què tots els caràcters ocupen el mateix espai. Un bon exemple és la Courier New. Aquest tipus de lletra és molt útil quan volem que les columnes ens quedin ben alineades, o quan volem presentar dades numèriques, però si és per un text llarg, ens pot dificultar la lectura. 

Finalment, també trobem les tipografies anomenades display, que són totes aquelles més decoratives o de fantasia i que s'utilitzen en logotips i en publicitat... però mai com a font pel cos de text! Alguns exemples són la Papyrus, la Impact o la Vivaldy.

Per altra banda, val la pena tenir en compte quines són les tipografies més fàcils de llegir per als alumnes amb dislèxia. L'Associació Britànica de Dislèxia recomana utilitzar tipografies sans-serif i amb un espaiat uniforme entre lletra i lletra, com podrien ser l'Arial o... la Comic Sans.

 

Quina és la que més us agrada a vosaltres? :)

 

Barçakids_tipografies_einesdigitals

Aquests són els recursos més vistos...