Un punt d'humilitat

Aquesta és una dinàmica mitjançant la qual posem en pràctica el valor de la humilitat, tot descobrint i explicant les virtuts i fortaleses de cadascú, i el valor de la generositat, com a antídots de l’arrogància i l’ansietat competitiva.

Com a objectius pretén acostar-se al valor de la humilitat amb dinàmiques de grup i jocs específics. Rebutjant i prenent consciència de les conseqüències que tenen els comportaments i actituds arrogants i egoistes amb la resta de les persones.

L'activitat propicia identificar la humilitat com a valor que ajuda la persona a créixer i a socialitzar-se, així com també reconèixer la resta de valors associats, com la  modèstia i la generositat, i prendre consciència dels beneficis personals que aporta compartir allò que un ha aconseguit amb el propi esforç.

A la vegada, permet explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions, emocions i idees. Compartir i gaudir de l’expressió corporal en col·lectivitat mitjançant el joc i qualsevol activitat física que comporti el desenvolupament de la persona.

 

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...