Una cara bonica

Una cara bonica és un conte que parla de la humilitat. Un valor que fa reconèixer les pròpies virtuts sense presumir-ne, i també valorar les virtuts dels altres. El conte narra la història de les parts d’una cara bonica: el nas, els ulls, les orelles i la boca. Però què passa quan una part es considera més bella que les altres?

Alguns dels objectius de l'activitat són comprendre la història narrada i identificar-ne els valors que hi apareixen, sobretot els que fan referència a la humilitat, així com identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions contràries a la humilitat: com la supèrbia, l’arrogància, l’orgull i l’altivesa. 

Els alumnes també aprendran a participar activament en el debat reflexiu, argumentant i defensant les pròpies opinions desenvolupant habilitats de comunicació assertiva. Això també propiciarà que hagin d'escoltar i respectar les opinions dels altres, actuar amb autonomia, i valorar i responsabilitzar-se de les conseqüències de les pròpies accions.

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...