Volem fer un bon paper!

Volem fer un bon paper és un conte narrat que parla del respecte. Un valor que ens fa tenir consideració per nosaltres mateixos, pels altres i pel nostre entorn. Els protagonistes, cansats d’interpretar sempre els dolents, reclamen al director de contes que els tingui en consideració i els creï personatges que agradin al públic.

Entre els objectius d'aquest recurs literari hi ha conèixer el valor del respecte i també els valors relacionats, com la igualtat, la tolerància i l’honestedat, com també identificar el respecte en la història contada i reconèixer les actituds que, en diverses situacions, l’afavoreixen. 

D'altra banda els alumnes podran comprendre i extreure informacions rellevants de la informació escoltada en el conte i relacionar-les amb el valor del respecte, i aprendre a valorar els beneficis del valor del respecte i analitzar els inconvenients d’aquells considerats anitvalors, com ara l’atreviment o la insolència.

A més, nens i nenes entendran i analitzaran els diferents missatges orals gràcies a la reflexió que es produeix en el grup classe sobre la història escoltada.

Recursos educatius. Educació en valors. Barçakids.

Aquests són els recursos més vistos...