La narració premiada

Dilema moral en què es posa en pràctica el valor de la humilitat i la valoració de les virtuts dels altres.

El treball del barri

Aquesta activitat presenta un dilema moral en què es treballa el valor de l'esforç centrat en la realització d'una feina.

L'exercici per parelles

Dilema moral que treballa el valor de la responsabilitat en una situació quotidiana de l'infant.

Ets el subdelegat

Activitat que planteja un dubte moral sobre el compromís, que els alumnes han de resoldre de forma raonada.

La disfressa de la classe

Dilema moral al voltant del valor de l’autoestima, en què s’ha descollir la disfressa de la classe.

La càmera de fotos plena de valors

Treball plàstic per descobrir els cinc valors de Barçakids: esforç, respecte, treball en equip, humilitat i ambició.

El mural dels valors

Activitat plàstica orientada a simbolitzar els aprenentatges adquirits i la feina feta sobre els valors.

Som iguals, som diferents!

Taller lúdic en què es comparen les diferències entre els alumnes de la classe i s’elabora un mapa artístic per expressar-les.

L'art de l'Antiga Grècia

Manualitat per descobrir els esports dels Jocs Olímpics antics a través de representacions artístiques de l'època.
Pàgina 5 de 7

Aquests són els recursos més vistos...