Crea un nou valor
Nova definició
captcha

Animar

10-01-2018
Dir a un company que no es rendeixi, consolar i fer-lo sentir bé, quan algú està trist i li donem forces, TU POTS! 5è i 6è.

Respecte

16-01-2017
El respecte és tractar bé I fer cas als: companys, professors, a la gent del carrer I a tot el món. Ajudem als altres, no diem paraulotes, ni escopim. Complim les normes. Respectem les decisions dels altres i quedem bé amb tothom. Ser bo I fer silenci quan correspon. 5è. I 6è.