Crea un nou valor
Nova definició
captcha

Amor

19-12-2017
És un sentiment que aporta felicitat. Pot ser entre persones, per exemple quan tu mires a un noi o una noia I et crida l'atenció. Quan sents amor cap a una persona o animal i estàs amb ell o ella en els bons moments i també en els dolents. 5è

Convivència

18-04-2016
Convivència és respectar a les persones amb les que vivim i respctar les opinions dels altres i esforçarte per treballar en equip.

Compartir

18-04-2016
compartir es tenir una cosa i deixar-li a un altre company.