Crea un nou valor
Nova definició
captcha

Ajudar

26-10-2016
Quan algú té un problema busquem una solució sense esperar res a canvi. 3r C

Compartir

24-10-2016
Compartir vol dir donar coses als altres. Deixar coses als que ens ho demanen. Ser Amables 3rB

Ajuda

24-10-2016
Si alguna persona li costa fer alguna cosa, nosaltres li donem un cop de mà. 3rA