Crea un nou valor
Nova definició
captcha

Compromís

19-03-2015
Compromís: Es la manera de comprometre a fer alguna cosa que as dit que faries. 6ė

Compartir

19-03-2015
PER EXEMPLE ESTAN TOTS EL AMICS I UN TE LE LLAMINADURES I LES COMPARTEIX PER A TOTS SENSE ESPERAR RES A CANVI. 6è

Confiança

19-03-2015
confiança: saber que el teu amic o company ho farà bé.(es ha dir confiar en ell/a). 6è

Treball en equip

19-03-2015
6èB treball en equip: el treball en equip és respectar els companys també és ajudarnos tots/es

Solidaritat

19-03-2015
es ayudar a les altres persones necessitades.

Solidaritat

19-03-2015
La solidaritat és la manera que tenim les persones per ajudar a les persones. 6è

Igualtat

19-03-2015
No pensar que ets millor que un altre company. EX:que no nomès juguin( 2 o 3 ) , quejugin tots els del equip. 6è