Crea un nou valor
Nova definició
captcha

Valors

29-01-2015
Els valors es veuen pero no es toquen.Els anem aprenent mentres ens fem grans, els apranem a tots als llocs i ningu te els valors iguals, cada persona te els seus . 5è

Compartir

29-01-2015
compartir vol dir deixar les coses als demes sense esperar res a canvi.6e

Ajudar

29-01-2015
Ajudar es,fer alguna cosa bona pels altres si ho nessesita. 6e

Respecte

29-01-2015
hem de comportarnos bé amb els demes encara que perdem. acceptar les opinions dels altres. 5è

Esforç

29-01-2015
es intentar fer ho be, insistir fins que ens surti perque aixi guanyem tots .5è

Compartir

29-01-2015
Es saber deixar les coses als altres i demostrar un respecta a la gent. 5è