El mindfulness a casa

La paraula mindfulness cada cop se sent més, però potser a vegades no entenem molt bé què significa i com ens pot ajudar, i l'escepticisme o el prejudici ens poden fer tirar enrere.

De fet, mindfulness només significa prestar atenció als nostres pensaments, sentiments i sensacions corporals amb una actitud curiosa, amigable i amable, sense rebutjar, jutjar o criticar, simplement acceptant el que està passant en el moment present. El mindfulness ens fa fixar en allò que sentim i ens ajuda a ser més empàtics i respectuosos, amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. També és una bona manera de millorar la capacitat d'atenció i observació, d'aprendre a no deixar-nos endur per les emocions, sobretot quan són negatives, i a augmentar la tolerància a la frustració.

A l'article "Com introduir el mindfulness a casa", del portal FAROS, la psicòloga i investigadora Anna Huguet i la doctora i psicòloga Maria Ángeles Mairena ens expliquen una gran varietat de tècniques i activitats per practicar el mindfulness amb els nostres fills i filles.

100% recomanat! 

 

Recurs educatiu. Respecte cap a un mateix. Autoconeixement.

Aquests són els recursos més vistos...