El treball en equip dels Castellers

Aquest vídeo de la BBC sobre el Concurs de Castells del 2014 forma part de la promoció del programa Forces of Nature que dirigeix el físic Brian Cox i que fou dedicat en part als castellers.

Les imatges fan palès que les construccions de les colles castelleres són un desafiament a la força de la gravetat!

També és un bon exemple per explicar i il·lustrar valors com el TREBALL EN EQUIP, l'AMBICIÓ, l'ESFORÇ...

Aquests són els recursos més vistos...