Crea un nou valor
Nova definició
captcha

Modèstia

30-11-2012
La modèstia és no voler atribuir-se els mèrits d'una acció o cosa que s'ha fet. 6è