26-01-2018
Gener 2018. Revista nº 59

Per convertir-te en un autèntic detectiu, hauràs de desxifrar el següent missatge amb la Revista Barçakids!

Rvj uf wbmpst hvbozb, j bnc fm sftqfduf hvbozb upuipn!

Aquestes són les notícies més vistes...