Crea un nou valor
Nova definició
captcha
captcha

Cohesió social

09-06-2015
Qualitat d'un grup, comunitat o societat per a mantenir un alt sentiment compartit de vida en comú, reforçat sovint per lligams històrics, culturals, lingüístics o de reciprocitat i ajuda mútua i que es donen en un context econòmic i polític percebut com a harmònic, inclusiu i socialment just

Àngel Castiñeira @angcastineira. Doctor i llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, és professor titular. Actualment, és director de la Càtedra de Lideratges d'ESADE i de l'Observatori de Valors de la Fundació Carulla.