Presentació

A Barçakids treballem i entenem "esforç" com la peça necessària per assolir qualsevol fita o objectiu. Parlem i expliquem "esforç" com la capacitat de les persones de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. L’esforç expressa una actitud de voluntat dirigida a vèncer obstacles o resistències i dificultats.

Els components de l'esforç: motivació, voluntat i disciplina

Hi ha dos tipus de motivació: la intrínseca i la extrínseca. Durant la infantesa, les recompenses externes, la valoració social i l’atracció de l’activitat associada al joc fa que el nen i nena desitgi aconseguir els objectius (motivació extrínseca). Amb el pas del temps, l’infant aprèn a desenvolupar motivacions relacionades amb l’experiència, la satisfacció que porta l’èxit aconseguit i el plaer que comporta fer-la (motivació intrínseca).

Però la motivació va de la mà de la voluntat, i aquesta és una actitud en què destaca la predisposició a actuar de manera intencionada malgrat les dificultats, els contratemps i l’estat d’ànim.

També és important la disciplina, és a dir, la capacitat d’actuar ordenada i perseverantment per aconseguir un propòsit, per no caure en l’apocament, abatiment, descoratjament, desesperança, deixadesa, entre d’altres.

Recursos educatius per treballar l'esforç a l'aula

Barçakids posa a la vostra disposició recursos educatius gratuits per treballar l'Ambició a l'aula. Al nostre cercador els podreu filtrar i descarregar cercant per temps de durada de l’activitat, nivell curricular i tipus d’activitat (dilemes morals, esports i jocs, vídeos, àudios, recursos literaris i manualitats).

No deixeu de consultar les aquestes activitats on line amb les que també podreu treballar els valors relacionats amb tots els cicles de primària.

Valors relacionats amb l'esforç:

  • motivació
  • perseverança
  • fortalesa
  • rigor
  • disciplina
  • constància
  • responsabilitat
  • capacitat d’assolir objectius i fites 
Barçakids educació en valors a casa i a l'escola. Fundació FC Barcelona
Barçakids educació en valors. Fundació FC Barcelona
Barçakids educa en valors a través de l'esport. Fundació FC Barcelona