Descripció i objectius

La Fundació Barça en el curs 20-21 celebra la segona edició d'aquest programa de prevenció de l'assetjament escolar per primària, que s'ofereix oberta i gratuïtament per ser implementat de manera autònoma a tot el centre d'educació primària que ho sol·liciti.

Interesat podeu contactar a contraelbullying@fcbarcelona.cat indicant codi de centre i persona de contacte.

 

PROGRAMA ADAPTAT A COVID-19

Davant les possibles situacions derivades per la pandèmia del COVID-19, el programa contra el Bullying ha adaptat el seu contingut i dinàmiques als requisits de convivència i socialització indicades pel Departament d’Educació, incorporant també opció per treballar les sessions amb els alumnes via on line.El programa està dissenyat per poder ser executat autònomament i seguint els ritmes dels centres. Inici activitat per als docents previst el novembre del 2020.

Destacar que, per respondre a les noves situacions de convivència virtual, el contingut compta amb una especial dedicació al Cyberbullying.

El programa s'alinea amb les competències a assolir del currículum escolar per cadascun dels cursos. En les unitats sempre es treballa esport i emoció, acompanyat d'una constructiva reflexió.

En acabar el curs, si la implementació ha estat completa, es facilita també un informe confidencial sobre el clima de convivència del centre que podrà ser d'utilitat per al disseny del pla de convivència del centre.

Objectiu principal: Conèixer la noció de què és bullying i ciberbullying i aprendre a reaccionar davant aquesta dinàmica grupal, per tal de posar en pràctica les estratègies en la seva vida, i afavorir la convivència i la relació entre les persones. 

Objectius específics: Facilitar la identificació de l'assetjament entre iguals. Augmentar el nivell d'empatia. Activar l'observador passiu. Mostrar criteris i protocols d'actuació en cas d'assetjament escolar.

Per implementar-ho correctament, és requisit que:

  • Tots els grups de primària del centre implementin el programa.
  • Els alumnes de primària del centre responguin un qüestionari en línia previ (desembre-gener) i un altre posterior a la implementació.

Com a resultat dels pre i post test es facilitarà un informe confidencial sobre el clima de convivència del centre que podrà ser d'utilitat per al disseny del Pla de convivència del centre. Aquest informe també facilitarà els indicis d'assetjament escolar que puguin detectar-se.

La Fundació Barça i el bullying:

La violència contra la infància mai és justificable. Ha de ser rebutjada i combatuda amb contundència, encara en les seves formes aparentment més lleus. No només pot tenir conseqüències negatives en el desenvolupament i benestar present i futur dels infants, sinó que suposa, a més, la negació de la dignitat inherent que com a éssers humans tenen els nens i nenes i en la qual es basen els seus drets. Una de les formes de violència (tant física com emocional) que major impacte està tenint en el desenvolupament emocional dels joves catalans i arreu és el bullying. 

En aquest sentit, la Fundació Barça pretén ser un agent educatiu que contribueixi en la presa de consciència del conjunt de la ciutadania, i especialment dels mateixos infants, sobre el bullying #BarçaContraelBullying.

_________________________________________________________________________________________________________

Certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica

L’activitat pedagògica que la Fundació FC Barcelona du a terme des de l’any 2000, ha estat distingit amb la certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica atorgat per l’Ajuntament de Barcelona i validat pel departament d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.

565x320
176.22 KiB
x (x)
 
x (x)