Descripció i objectius

La Fundació Barça ofereix, a les escoles que hagin sol·licitat el nostre programa contra el Bullying tallers de prevenció presencials guiats per dos educadors/es que es desplacen al centre. Les places són limitades. Per ampliar informació sobre el programa podeu contactar a contraelbullying@fcbarcelona.cat.

Els tallers es realitzen dintre de l’entorn escolar, en horari lectiu, i emprant el joc i l’esport com escenari de creació de relacions entre iguals i promourà la reflexió. És requisit implementar a tots els grups de primària del centre escolar a fi d’assegurar un major impacte en el conjunt de l’escola. En el cas de ser centre de més d'una línia s'intentarà assolir el màxim de línies del centre, per tant caldrà organitzar més d'una jornada al centre que ho sol·liciti, a partir de les dates disponibles.

Objectiu principal:

 • Conèixer la noció de què és bullying i ciberbullying i aprendre a reaccionar davant aquesta dinàmica grupal, per tal de posar en pràctica les estratègies en la seva vida, i afavorir la convivència i la relació entre les persones.

Objectius específics:

 • Facilitar la identificació de l’assetjament entre iguals.
 • Augmentar el nivell d’empatia envers les víctimes d’assetjament escolar.
 • Potenciar el rol del defensor.
 • Mostrar criteris i protocols d’actuació en cas d’assetjament escolar. 

Logística dels tallers

La durada de cada taller és d’aproximadament 1,5 h i la previsió és que es realitzin dins i fora de l’aula (pati, pista esportiva...). Conduït per educadors/es especialitzats i amb contingut i dinàmiques adequades a cada cicle de primària. 

 • Destinataris: Infants de 1r a 6è primària.
 • Duració: Cada jornada consta de 6 tallers, organitzats en 3 passis de 2 tallers per passi d’1,5 h de durada per grup. En cas de ser centre de més d'una línia s'intentarà assolir el màxim de línies del centre, per tant caldrà organitzar més d'una jornada al centre que ho sol·liciti, a partir de les dates disponibles.
 • Calendari curs 19-20: inici previst novembre 2019 i fi 3 abril 2019.
 • Format: Grup classe (aprox. 25 infants) per formador.
 • Metodologia: Teoria i pràctica.
 • Espai: Aula amb projector i àudio / espai poliesportiu o sala polivalent per activitats

 

Qui i com es poden demanar aquests tallers?

 • Els tallers s'ofereixen als primers centres que hagin sol·licitat el nostre programa contra el Bullying
 • Les places per cada curs són limitades, l'ordre de demanda us donarà prioritat. Podeu sol·licitar més informació sobre el programa contra el bullying enviant email a: contraelbullying@fcbarcelona.cat 
 • Per fer l’activitat és requisit que el centre completi la majoria de les places dels tres passis de tallers proposats

La Fundació Barça i el bullying:

La violència contra la infància mai és justificable. Ha de ser rebutjada i combatuda amb contundència, encara en les seves formes aparentment més lleus. No només pot tenir conseqüències negatives en el desenvolupament i benestar present i futur dels infants, sinó que suposa, a més, la negació de la dignitat inherent que com a éssers humans tenen els nens i nenes i en la qual es basen els seus drets. Una de les formes de violència (tant física com emocional) que major impacte està tenint en el desenvolupament emocional dels joves catalans i arreu és el bullying. 

En aquest sentit, la Fundació Barça pretén ser un agent educatiu que contribueixi en la presa de consciència del conjunt de la ciutadania, i especialment dels mateixos infants, sobre el bullying #BarçaContraelBullying.

_________________________________________________________________________________________________________

Certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica

L’activitat pedagògica que la Fundació FC Barcelona du a terme des de l’any 2000, ha estat distingit amb la certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica atorgat per l’Ajuntament de Barcelona i validat pel departament d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.