Presentació

La paraula ‘respecte’ prové del llatí respectus i significa ‘atenció’ o ‘consideració’. Es defineix com el reconeixement, l’apreciació i la valoració de la pròpia persona, la dels altres, i l’entorn. La primera actitud que suggereix la consideració de la dignitat de tot ésser humà és la del respecte i el millor camí per arribar-hi són l'autoestima i la tolerància. Un cop assolits i compresos de ben segur que s'entendrà el respecte com a únic camí per assolir una convivència de qualitat i que permeti el creixement mutu.

El respecte, la clau de la convivència

El respecte és un valor que s’adquireix al llarg del temps i que requereix del compromís de la persona que vol ser-ne. Per això a Barçakids el compromís és la clau i el que tanca la nostra dinàmica. Treballem el respecte perquè sigui vist pels alumnes com a principal via a prendre en el seu dia a dia en general i per la prevenció de possibles conflictes en concret.

RECURSOS EDUCATIUS BARÇAKIDS

Barçakids posa a la vostra disposició recursos educatius gratuits per treballar el RESPECTE i els valors a l'aula. Al nostre cercador els podreu filtrar i descarregar cercant per temps de durada de l’activitat, nivell curricular i tipus d’activitat (dilemes morals, esports i jocs, vídeos, àudios, recursos literaris i manualitats).

No deixeu de consultar les aquestes activitats on line amb les que també podreu treballar els valors relacionats amb tots els cicles de primària.

Valors, capacitats i idees associades

  • igualtat i diversitat
  • tolerància
  • compromís
  • empatia
  • cortesia
  • autocontrol
  • honestedat
Barçakids educació en valors a casa i a l'escola. Fundació FC Barcelona
Barçakids educació en valors. Fundació FC Barcelona
Barçakids educa en valors a través de l'esport. Fundació FC Barcelona