Missió de la plataforma

La missió de la plataforma és oferir noves possibilitats d’orientació als alumnes i noves maneres d’organitzar de l’activitat docent, i motivar, al mateix temps, la recerca de l’excel·lència i facilitar les tasques d’administració i gestió dels tutors. Des d’aquesta perspectiva, la plataforma és, alhora, un suport per al programa educatiu que es presenta a les escoles i una eina didàctica per als alumnes, professors i pares d’arreu del món que de manera independent vulguin acostar-se al contingut d’Esport i Valors

 

Objectius

 • Permetre moltes maneres d’explorar i representar la informació.
 • Fomentar l’autoaprenentatge i la iniciativa en els alumnes.
 • Motivar els usuaris perquè es comuniquin eficaçment en diversos mitjans.
 • Impulsar l’ús de la tecnologia de manera adequada i habitual.
 • Augmentar la confiança de l’alumne en ell mateix i la seva consciència social.

 

L’aprenentatge electrònic (‘e-learning’) en el projecte

Aquest portal és una potent eina d’autoaprenentatge que ofereix, a la vegada, continguts lúdics i de fàcil reconeixement de tecnologies per a l’usuari, i ajuda el principiant en la seva trajectòria d’adopció d’Internet com a element diari.

Tant l’alumne com el docent o el visitant ocasional es poden trobar en qualsevol de les fases següents i, tot així, veure elements amb els quals se sentin identificats.

Entrada. aprenentatge dels conceptes bàsics; comença a fer servir l’ordinador. Adopció. Fa servir la tecnologia com a suport de l’educació tradicional. Adaptació. Integra la tecnologia en les pràctiques de classe.
Apropiació. L’eix de la seva activitat és el treball col·laboratiu i basat en projectes; incorpora la tecnologia sempre que la necessita.
Invenció. en descobreix nous usos, fins i tot combinant tecnologies diverses.

 
 

Valor afegit

Per a l’alumne

 • Millora de la conducta i l’atenció.
 • Millora de l’actitud cap a ell mateix i cap a l’aprenetatge.
 • Incentiva la col·laboració amb el seu grup.
 • Augmenta la motivació a mesura que es comença a fer servir com a eina de comunicació.
 • Desenvolupa capacitats diverses.


Per al professor

 • A mesura que es familiaritzen amb la tecnologia,gaudeix més amb la feina, i la percepció d’èxit entreels alumnes augmenta.
 • La interacció amb els alumnes millora
 • Obre la reflexió al voltant de la tecnologia com a eina de millora en l’educació