Descripció i objectius

Tercera edició d'aquests tallers presencials que la Fundació Barça ofereix amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa" gratuïtament a les escoles.Tallers gratuïts amb places limitades per cada província

Els tallers es realitzen dintre de l’entorn escolar, en horari lectiu, i emprant el joc i l’esport com escenari de creació de relacions entre iguals i promourà la reflexió. És requisit implementar a tots els grups de primària del centre escolar a fi d’assegurar un major impacte en el conjunt de l’escola. En el cas de ser centre de més d'una línia s'intentarà assolir el màxim de línies del centre, per tant caldrà organitzar més d'una jornada al centre que ho sol·liciti, a partir de les dates disponibles.

Es requereix: Aula amb projector i àudio, espai poliesportiu o sala polivalent per activitats i cal aplicar a totes les línies del centre per poder acomplir la seva efectivitat.

Tallers guiats per dues persones educadores que es desplacen al centre amb el material de l'activitat, per treballar la prevenció del bullying a primària. En una jornada està previst treballar amb 6 grups de primària del centre distribuïts en 3 passis d'una hora i mitja. Per assolir l'objectiu de prevenció de l'activitat és requisit bàsic que s'implementi a totes les línies de primària del centre.

Inscripcions a contraelbullying@fcbarcelona.cat indicant codi centre i persona de contacte. Un cop recollides i admeses les sol·licituds, s'organitzarà la distribució de les places disponibles i el calendari d'execució per territori i ordre de demanda. En cas de no poder donar resposta a la demanda en el curs 2020-21 es passarà a la llista d'espera per cobrir possibles baixes.

 

Objectiu principal:

 • Sensibilitzar l'alumnat de primària, donant a conèixer la noció de què és bullying i ciberbullying.

Objectius específics:

 • Facilitar la identificació de l’assetjament entre iguals.
 • Augmentar el nivell d’empatia envers les víctimes d’assetjament escolar.
 • Potenciar el rol del defensor.
 • Mostrar criteris i protocols d’actuació en cas d’assetjament escolar. 

Logística dels tallers

La durada de cada taller és d’aproximadament 1,5 h i la previsió és que es realitzin dins i fora de l’aula (pati, pista esportiva...). Conduït per educadors/es especialitzats i amb contingut i dinàmiques adequades a cada cicle de primària. 

 • Destinataris: Infants de 1r a 6è primària.
 • Duració: Cada jornada consta de 6 tallers, organitzats en 3 passis de 2 tallers per passi d’1,5 h de durada per grup. En cas de ser centre de més d'una línia s'intentarà assolir el màxim de línies del centre, per tant caldrà organitzar més d'una jornada al centre que ho sol·liciti, a partir de les dates disponibles.
 • Calendari curs 20-21: inici previst gener 2020
 • Format: Grup classe (Màx. 25 infants) per formador.
 • Metodologia: Teoria i pràctica.
 • Espai: Aula amb projector i àudio / espai poliesportiu o sala polivalent per activitats

La Fundació Barça i el bullying:

La violència contra la infància mai és justificable. Ha de ser rebutjada i combatuda amb contundència, encara en les seves formes aparentment més lleus. No només pot tenir conseqüències negatives en el desenvolupament i benestar present i futur dels infants, sinó que suposa, a més, la negació de la dignitat inherent que com a éssers humans tenen els nens i nenes i en la qual es basen els seus drets. Una de les formes de violència (tant física com emocional) que major impacte està tenint en el desenvolupament emocional dels joves catalans i arreu és el bullying. 

En aquest sentit, la Fundació Barça pretén ser un agent educatiu que contribueixi en la presa de consciència del conjunt de la ciutadania, i especialment dels mateixos infants, sobre el bullying #BarçaContraelBullying.

_________________________________________________________________________________________________________

Certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica

L’activitat pedagògica que la Fundació FC Barcelona du a terme des de l’any 2000, ha estat distingit amb la certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica atorgat per l’Ajuntament de Barcelona i validat pel departament d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.

1091x266
199.50 KiB
1054x500
278.17 KiB