Descripció i objectius

La Fundació Barça arrenca, en el curs 18-19, uns nous tallers presencials a les escoles - totalment gratuïts i guiats per dos educadors que es desplacen al centre - dissenyats per treballar la prevenció del bullying a Primària a través de l’esport. Les places són limitades. 

Els tallers es realitzaran dintre de l’entorn escolar, en horari lectiu, i emprarà el joc i l’esport com escenari de creació de relacions entre iguals i promourà la reflexió. Els tallers s’implementaran a tots els grups de primària del centre escolar a fi d’assegurar un major impacte en el conjunt de l’escola.

Objectiu principal:

 • Conèixer la noció de què és bullying i ciberbullying i aprendre a reaccionar davant aquesta dinàmica grupal, per tal de posar en pràctica les estratègies en la seva vida, i afavorir la convivència i la relació entre les persones.

Objectius específics:

 • Facilitar la identificació de l’assetjament entre iguals.
 • Augmentar el nivell d’empatia envers les víctimes d’assetjament escolar.
 • Potenciar el rol del defensor.
 • Mostrar criteris i protocols d’actuació en cas d’assetjament escolar.
 • Les escoles participants tindran prioritat en aplicar el programa complet de la Fundació Barça per la prevenció del bullying.

Logística dels tallers

La durada de cada taller és d’aproximadament 1,5 h i la previsió és que es realitzin dins i fora de l’aula (pati, pista esportiva...), estarà conduït per educadors/es especialitzats i amb contingut i dinàmiques adequades a cada cicle de primària. En el cas de ser centre de més d'una línia s'intentarà assolir el màxim de línies del centre, per tant caldrà organitzar més d'una jornada al centre que ho sol·liciti, a partir de les dates disponibles.

 • Destinataris: Infants de 1r a 6è primària.
 • Duració: Cada jornada consta de 6 tallers, organitzats en 3 passis de 2 tallers per passi d’1,5 h de durada per grup. 
 • Calendari curs 18-19: inici previst novembre 2018 i fi maig 2019.
 • Format: Grup classe (aprox. 25 infants) per formador.
 • Metodologia: Teoria i pràctica.
 • Espai: Aula amb projector i àudio / espai poliesportiu o sala polivalent per activitats.

La Fundació Barça i el bullying:

La violència contra la infància mai és justificable. Ha de ser rebutjada i combatuda amb contundència, encara en les seves formes aparentment més lleus. No només pot tenir conseqüències negatives en el desenvolupament i benestar present i futur dels infants, sinó que suposa, a més, la negació de la dignitat inherent que com a éssers humans tenen els nens i nenes i en la qual es basen els seus drets. Una de les formes de violència (tant física com emocional) que major impacte està tenint en el desenvolupament emocional dels joves catalans i arreu és el bullying. 

En aquest sentit, la Fundació Barça pretén ser un agent educatiu que contribueixi en la presa de consciència del conjunt de la ciutadania, i especialment dels mateixos infants, sobre el bullying, a partir de tallers educatius a les escoles de primària (a Catalunya). #BarçaContraelBullying  

Qui i com es poden demanar aquests tallers?

 • Tots els centres escolars de primària de Catalunya els podem sol·licitar.
 • Les places per cada curs són limitades, l'ordre de demanda us donarà prioritat. Link al formulari on line de demanda  - link al formulari
 • Per fer l’activitat és requisit que el centre completi la majoria de les places dels tres passis de tallers proposats.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica

L’activitat pedagògica que la Fundació FC Barcelona du a terme des de l’any 2000, ha estat distingit amb la certificació Segell de Qualitat del Consell d'Innovació Pedagògica atorgat per l’Ajuntament de Barcelona i validat pel departament d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.